Promocja SWIETA2023

Regulamin Promocji "Zakupy z Meloyjneszkielko.pl"

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej przez sklep internetowy www.melodyjneszkielko.pl.

§2 Okres Promocji

2.1. Promocja obowiązuje w okresie od 01.12.2023 do 31.12.2023.

§3 Uczestnicy Promocji

3.1. Promocja adresowana jest do wszystkich klientów sklepu www.melodyjneszkielko.pl.

3.2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.

§4 Warunki Promocji

4.1. Aby skorzystać z promocji, uczestnik powinien dokonać zakupu minimum dwóch szkiełek ze specjalnej kategorii "Szkiełka" dostępnej w sklepie www.melodyjneszkielko.pl.

4.2. Rabat w wysokości 20% naliczany jest automatycznie na każde szkiełko znajdujące się w koszyku zakupowym, przy spełnieniu warunku z §4.1.

4.3. Promocja obejmuje również sytuacje, w których klient dokona zakupu większej ilości szkiełek.

§5 Wyłączenia

5.1. Produkty spoza kategorii "Szkiełka" nie biorą udziału w promocji.

§6 Zakończenie Promocji

6.1. Sklep www.melodyjneszkielko.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przedwcześnie lub jej przedłużenia.

6.2. Zakończenie promocji zostanie ogłoszone na stronie internetowej sklepu.

§7 Zmiany Regulaminu

7.1. Sklep www.melodyjneszkielko.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie promocji. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

§8 Postanowienia Końcowe

8.1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu www.melodyjneszkielko.pl.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

8.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 do odwołania.